سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مدتی هست که زخم دل خورده نمک
از کس و ناکس و بیگانه شنیدم متلک
رحمت الله علی حب الحسین بن علی
سر اربابم سلامت حرف مردم به درک.
عمادبهرامی
سر ارباب سلامتتاریخ : جمعه 96/4/30 | 9:19 صبح | نویسنده : اسراء | نظر

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب